שמירה על זכויות יוצרים וזכויות הפרט

"אתר "עופרים" עושה כל שלאל ידו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים בו.
עם זאת, למרות המעקב העקבי והרצוף בנעשה באתר , ייתכן וחומר/ פריט מידע מסויים שהועלה לאתר באמצעות : מורים ו/או תלמידים, מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט.
כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך. מנהלת האתר מתחייבת להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדקה ומצאה שהיא מוצדקת."


לכל הפנייה בנדון
כתוב לנו .

 

חזרה לדף "עופרים"