"כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם ומלואו" (סנהדרין ד').

יהי כבוד תלמידך / חברך חביב עליך כשלך

במקום בו הוכרו הרגשות והצרכים נולדו הזכויות
במקום בו הוכרו הזכויות נולדה החובה שבזכויות הילדים (תלמידים)
מהמקום בו עברנו מעבדות לרוח ,בחרנו בחירות שברוח והזכויות תלויות באדם, בי ובך, מתוך ההנחה הבסיסית "אדם לאדם אדם"
וזכויות תלמידים במערכת שלנו תלויות בכבוד הדדי שלנו  בינינו לבין עצמנו.

אל לנו לשכוח כי חובתנו כילדים היא לשמור על זכויותינו , אך באותה מידה אחריותנו היא לשמור ולכבד את זכויותיהם של האחרים,
כדי שנגדל ונהיה אזרחים שומרי חוק בעלי זכויות ואחריות.

כבוד  וקלון  ביד  הלשון
 

 משימות כתיבה
 זכויות בילד במשפחה
 זכויות הילד לפי אמנת האו"ם
 זכויות הילד
 לפי ההצהרה
של יאנוש קורצ'אק
 זכויות הילד בישראל
 הזכויות שלי....האחריות שלי.....
 אל תצחק עליי
 כשאני מבקש ממך להקשיב

אתרים שעוסקים בנושא:

 * זכויות הילד במשפחה –
    אתר משרד החינוך


* הצהרת זכויות הילד בישראל

* המועצה הלאומית לשלום הילד

* זכויות שלי שלך...אחריות שלי ....

* זכויות הילד, התלמיד והאדם – 
   מכללת קיי


* זכויות הילד – אתר מט"ח

* הצהרת זכויות הילד של יאנוש
   קורצ'אק – אתר לוחמי הגיטאות


* יום זכויות הילד – מתי"א חולון

* זכויות התלמיד -  אתר משרד
   החינוך


* אמנה בדבר זכויות הילד – אתר
   בצלם


* זכויות האדם וזכויות הילד – משרד 
   החינוך
– חומרי למידה

 * זכויות הילד, חומר למחשבה –
    אתר לזכויות האזרח

 *זכויות הילד – מתי"א בת ים

*זכויות הילד – מתי"א תל אביב

 *יום הילד הבינלאומי – חדשות גלים

 *לומדים זכויות , ספרות וקטעי שירה
   – אתר משרד החינוך

 *זכותי אחריותי – אתר מנהל חברה
   ונוער

 *שווים ושונים – מתי"א תל אביב

 

סרטונים ומצגות

*זכותי לדעת - סרטונים

 *זכויות הילד - סרטונים

* רשימת כל הזכויות

* מצגות שירי ילדים

*
הרצאות מכנס המרכז הישראלי
   להעצמת האזרח - סרטונים.