הצבע בתשמישי קדושה

ציירים ויצירות אומנות

 זרמים באומנות

 תוצרי
תלמידים

צבעים בעולם


פעילויות החקר נועדו לתלמידי כתות : ג' - ו'


צבעים ופגמנטים

סוגי צבעים

מקור הצבע

עיוורון צבעים
התאמת צבעים

תרפיה בצבע

  מאירה ענבל

מצגת הדרכה

מצגת צבע בטבע

 

"עופרים"