מאת - יעל בירן

"אלוהים, הענק לי את עוז הנפש
לשאת את אשר לא ניתן לשנות.
הענק לי את האומץ לשנות את הניתן לשינוי
והעשירני בתבונה להבדיל בין השניים."
 (תפילה עתיקה).

הסיפור תורם לפיתוח דיאלוג והתמודדות בפתרון בעיה / קונפליקט

הסיפור במצגת
מקורות העשרה

תקשורת

מחלוקת

רעיון לתהליך בפתרון קונפליקט

מטלות כתיבה

כתיבה 1

כתיבה 2

כתיבה 3

כתיבה 4

כתיבה 5

כתיבה 6
ועוד אודות הסיפור
קונפליקט -
ניגודי אינטרסים, או צרכים בין שני צדדים או יותר הנובעים בדרך כלל מתחרות על משאבים מוגבלים

הרצף בפתרון קונפליקט

משא ומתן

גישור

בוררות

משפט

אתרים מקושרים

קונפליקט קבוצתי

מאגר אתרים

פתרון קונפליקטים

אתר גישורים

מקור הקונפליקט

מאמרים ומחקרים

אתר סולחה

כלי לפתרון קונפליקטים

פתרון סכסוכים
בדרכי שלום


חזרה