מאת : יעל בירן
 

הסיפור תורם לפיתוח דיאלוג והתמודדות בפתרון בעיה / קונפליקט / מחלוקת.
לקריאת הסיפור לחץ על הקישורית.
(נא להקליק על הכבשים)


סיפור


מצגת


סיפור


לדף נוסף


לא לאלימות

הגדרה למושג קונפליקט / מחלוקת
מחלוקת נוצרת כאשר קיימים הבדלים בין דעות וגישות בנושאים שונים.
אפשר למנות סיבות שונות המביאות למחלוקת. ועם זאת, קשה למיין את המחלוקות לסוגים.
ככל שמחלוקת חריפה יותר היא כורכת ביחד גורמים שונים כגון השקפות ואידיאולוגיות,
 אינטרסים וקביעות הלכתיות ומשפטיות.
כל מחלוקת כוללת בדרך כלל, יותר מסוגיה אחת ,
ולעתים, המחלוקת כולה מבוססת על הבדלים בנקודת המוצא של המתדיינים.
 (למשל, משכורת מינימום גבוהה היא מכשול בעיני הכלכלנים אך - ברכה בעיני העובדים)

דפי העשרה ומטלות כתיבה

מטלה ראשונה

מטלה חמישית

מטלה שנייה

מטלה שישית

מטלה שלישית

דפי העשרה למורה
בנושא מחלוקת

מטלה רביעית

אסטרטגיות להתמודדות
עם מחלוקת

להתמודד עם כעס