מאת :
מרים רות

הפעילות נערכה  -
בביה"ס
"טשרניחובסקי"   - חיפה
 ע"י המורות :
אורנה ברנר - רכזת ד' - ו'
מרים סלומון - מדריכה תוכניות ושיטות
סילבי זמיר - אחראית על הספרייה
 מאירה ענבל - מדריכת מחשבים
הפעילות נועדה לעידוד קריאה במסגרת מצעד הספרים.
בפעילות מעורבים  תלמידי כיתה ד' המארחים את ילדי גן החובה.

 

"הבית של יעל" זכה למהדורות רבות משום שזהו סיפור העונה על הצורך של הילדים למקום פרטי משלהם,
מקום בלעדי המעניק להם הרגשת עצמאות.
סיפור טוב המדבר ללב הילדים, יכול גם לשמש נקודת מוצא טובה לשוחח עמם על הסכנה שבכניסה לגופים
אטומים ( מקררים נטושים , מכלי אריזה אטומים וכיו"ב).
השיחה תבהיר לילדים שלא כל מיכל מתאים לשמש "בית".
 

לפעילויות המתוקשבות
נא להיאזר בסבלנות עד שדפי ה --    יפתחו.
אודות הסופרת מרים רות 1. תחושות ורגשות  
     בסיפור .
סיעור מוחין 2. תחושות ורגשות
    בסיפור.
יתרונות וחסרונות של כל בית .  מטלת מחשב ,
 בתוכנת הצייר
מטלת כתיבה ואיור.  מודעת - דרושים
מטלת התאמה .  טבלת - רגשות
מטלת התאמה .  מטלות כתיבה

חזרה ללמידה מתוקשבת  

חזרה