מצעד הספרים תשס"ד
 עידוד קריאה
פעילות אוריינית לספר
 נערכה : בביה"ס "טשרניחובסקי" בחיפה

מאת : רעיה בלטמן

הכינו : סילבי זמיר - רכזת ספרייה בביה:ס "טשרניחובסקי"
מאירה ענבל - מנחה למחשבים
הספר מספר מה קורה כשאימא יוצאת לעבודה ובני המשפחה צריכים להתארגן מחדש ולדאוג לכל עניני הבית.
משפחת ירון היא משפחה מיוחדת במינה שתהנו לקרוא עליה. היא יודעת לפתור את כל
הבעיות וגם לשמור על מצב רוח בעזרת הסיסמה: ``היה עליז בצאתך ועליז בבואך``.
את קורותיה של משפחת ירון העליזה כתבה רעיה בלטמן, המוכרת היטב מספריה על ניסן רחמים משכון ב`, ומסיפוריה הרבים ששודרו בהצלחה בקול ישראל.

משפחת ירון היא משפחה ישראלית ממוצעת האב עובד מוסך ,
האם הולכת לעבוד ומרגילה את האב ושלושת הילדים להשתתף
בעבודות הבית.

עיקרו של הספר בתיאור הווי חיים יומיומי .
פעילות בעקבות הספר

שמות בני המשפחה תפקידים ואחריות במשפחה
(המשך) שמות בני המשפחה. שוויון ב"משפחת ירון"

התמודדות עם קשיים במשפחה. "צרכנות נבונה"

אמא ואבא אנשי קריירה יצירה

המלצה הספר

אודות הסופרת - רעיה בלטמן