לזכרו

עשייתו החינוכית

א. מטלות כתיבה

  ב. מטלות כתיבה

מצגת לזכרו

לרציונאל "עופרים"