הנושאים באתר: (יש להקליק על העופר.)

רציונל "עופרים"
מצגת "עופרים"
סיפורים
מטלות + פעילויות בכתיבה ודיון
 
מטלות חגים
 
מטלות לעונות השנה
 
המלצות לאתרים
לאתר מתמטיקה
לאתר המק"ם
יצירה חגיגית ועוד ....
אישים ואנשים
 
אומנות ואומנים
 
 בעקבות הספר
 אהבה על גלגלים
חודשים ומזלות

חזרה