מי ומה
"עופרים"?

צבי כורך ז"ל תרם רבות לפיתוח הלשון על רבדיה השונים

 

     אתר "עופרים" מקיף מידע על:
הכלי כמסייע לתלמידים לשפר את יכולת ההבעה בע"פ ובכתב.
  דפים לכתיבה יצירתית ופעילויות בנושאים שונים.
סיפורים מעובדים על פי עקרונות "עופרים" לתלמידי כתות א' - ו'.
המלצות על אתרים העוסקים באוריינות ובכתיבה.
התפתחות "עופרים" מתחילת הדרך ועד היום.


לפני שנים איש יקר וחביב בשם צבי כורך ז"ל, חשב והגה רעיון. כיצד ניתן לשפר את יכולת ההבעה של התלמידים בע"פ ובכתב ולהעשיר את לשונם.
הרעיון היה באמצעות דרמה יוצרת. ע"י כך שעבר בין בתי ספר הדגים את השיטה, לימד מורים ותלמידים לעבוד בכלי. כתב ספרים שהמחישו את הדרך, מכספו מימן את הפרוייקט אשר ברבות הימים קרא לו בשם "עופרים", והרי קוראים לאיש צבי
אבי הרעיון והדרך.
צבי אהב את הבריות, האמין ביכולת כל אדם ללמוד ולהתפתח, לכן נסע ועבר את הארץ לאורכה ולרוחבה לימד תלמידים מתקשים ותלמידים בעלי יכולת, תלמידים דלים ותלמידים בעלי אמצעים את כולם לימד לתקשר באמצעות השפה. בכל אחד ואחת ראה נכס שיכול לגדול להתפתח ולתקשר היטב בלשון צחה משולבת במילים נרדפות ופתגמים באמצעות הדרמה יוצרת.
הפרוייקט החל לפני כ - 35 שנה בחינוך המיוחד ומשם התאים אף לתלמידים עולים, במשך השנים לימדו את הפרוייקט גם בכתות שונות בבתי ספר טעוני טיפוח, בשנים האחרונות חל תפנית באופי הפרוייקט ובעקבותיו ניתן ניתן להשתמש בכלי בכל האוכלוסיות.
עופרים קיים בכל הארץ וכל הנוגעים בדבר מכירים ומוקירים את האיש והשיטה, שהרי ברבות השנים השיטה הוכיחה את עצמה ולא רק באופן בו היא שיפרה את יכולת ההבעה של התלמידים, אלא, גם ביכולת שלה לשפר אקלים כיתתי, שהרי הסיפורים עוסקים בדילמות חברתיות שבאו על פתרונן באמצעות הדברות והתעסקות בלתי פוסקת בעניינים שבין אדם לחברו.
היום לצערנו הרב צבי כורך כבר לא אתנו עוד, אך פועלו ושיטתו ממשיכים וימשיכו לפעול גם בעתיד, הזרעים שזרע עדיין נובטים ומצמיחים פריבכל הארץ.
רק באזור חיפה מלמדים "עופרים" במאה ועשרים בתי ספר. במגזרים השונים: חילוני, דתי, וערבי. כולם רואים בכלי פוטנציאל אדיר לשיפור יכולת ההבעה בע"פ ובכתב.
בחיפה בשנת תש"ס התקיימו שלוש השתלמויות בנושא "עופרים", במרפ"ד המשולב חיפה. לגננות, מורות א' - ו' ולמורות מובילות. בהשתלמויות ניתן ללמוד את השיטה ליצור אמצעי המחשה וסביבה לימודית ולקבל חומרים מעובדים על פי עקרונות "עופרים" שיסייעו ללמד את הנושאים.
הנושאים הנלמדים הם: חגי ישראל, עונות השנה, בין אדם לחברו, המשל, סיפורי התורה, אקטואלייה, הנושא השנתי ועוד.
צבי הלך לעולמו ב - 25.12.99 והותיר אחריו מפעל חיים אדיר. ומהמפעל הזה נהנים כל ילדי ישראל דתיים וחילוניים.

 

 

אודות ההשתלמויות שהיו ב"עופרים".

לעבור למצגת רציונל עופרים להקליק על הכפתור

לזכר צבי כורך ז"ל

לדמותו של צבי כורך ז"ל
/נורית בן מנחם גראוס מפקחת ארצית למיומנויות יסוד בחמ"ד
 

 כתבה שנערכה אודות צבי כורך ז"ל באתר שוונג.

 תמונות מביה"ס "מעלה הכרמל" של הרציונאל מאחורי 
 תהליך ההוראה ב"עופרים".

תוכנית "הצבי עופרים" ע"ש צבי כורך ז"ל יוזם ומפתח 
 התוכנית באתר מינהל החינוך הדתי.

  -  לדף הבית