הסיפור מעובד ומוגש על פי עקרונות "עופרים"

 הצלקת מאת: יאנוש קורצ'ק.

 האבירים מכתה ה' מאת: זאב ורדי - על פי עקרונות "עופרים".
 האבירים מכתה ה' - מטלות כתיבה
 הגשם הראשון - מאת: יהודית כהן.
 הסנונית הקטנה  עיבודו של סיפור – שיר / מאת צבי כורך ז"ל
 בחירת "סופר נולד" ארצי ע"ש צבי כורך ז"ל מייסד תוכנית.

דוגמא לסיפור המעובד על פי עקרונות "עופרים"


שימו לב לרצף,להפסקות, לתהליך ולמבנה הסיפור המאפיינים את עקרונות "עופרים".
זו הייחודיות של הכלי ועל פיו בונים שיעור.

* בעקבות הכריכה של הסיפור לנהל שיחה ובה תלמידים ינבו את שם הסיפור.
(משימה - שיחת חימום - התלמידים ינבו את שם הסיפור)
הסיפור - באחד הימים חתול לבן וחתול שחור יצאו לטייל בחצר. והנה ראו בור. הם הציצו ,
( מילים נרדפות )
הסתכלו, התבוננו לתוך הבור ויללו:
"הוי איזה בור עמוק . . .! "
* "מה לדעתכם יכול להיות בתוך הבור ?"
והנה ראו מרחוק אפרוח המתקרב אליהם בנחת ובלי פחד.
אילו מחשבות יכול לחשוב האפרוח?
החתול הלבן החליט לדחוף את האפרוח לבור וכך עשה,
סתם (מילה נרדפת)
ללא סיבה , גילגל אותו בכוח לתוך הבור.
הצגה : שיחה בין תלמידי הכתה לחתול הלבן.
האפרוח התחיל לצרוח, צועק , מרים קולו,
כל אחד שהיה בסביבה שאל : " מה הרעש? מי צורח? ועל מה? "
למקום הגיעה ראשונה העז הלבנה והיא שאלה: " מה הרעש, מי צורח ?"

מי לדעתכם יענה לעז הלבנה ומה יענה?
מיד קפץ החתול הלבן ואמר : "זה הכל קרה בגלל החתול השחור, שדחף את האפרוח לבור!"
הצגה: תאור הרגשתו של החתול השחור.
בואו וננסה לנחש מה קראו כולם.
עוד לפני שהחתול השחור רצה להגיב , לענות, להשיב ,
אמרה לו העז הלבנה: " תתבייש לך חתול שחור, כולם יודעים שדחפת את האפרוח המסכן לבור !"

"?והנה הגיע הברווז . הוא שאל בקול רוגז, בקול כועס, : "מה הרעש? מי צורח ? ועל מה

 

קפצו החתול הלבן והעז הלבנה וספרו לברווז שהחתול השחור השליך את האפרוח לבור.
אמר הברווז:" מסכן האפרוח, ואוי לשחור שדחף את האפרוח לבור !"
לפני שהחתול השחור הצליח לענות, הגיע בריצה הכלבלב

שאל הכלבלב :"מה הרעש? מי זה צורח? ועל מה?
קפץ ראשון החתול הלבן ואחריו העז הלבנה והברווז וסיפרו לו כולם
על החתול השחור שדחף את האפרוח לבור !"
אמר הכלבלב:" מסכן האפרוח ואוי לשחור שדחף את האפרוח לבור !"
עוד לפני שהחתול השחור רצה להגיד שזה בכלל לא נכון, הגיע למקום הארנבון.

שאל הארנבון : " מה הרעש? מי זה צורח? ועל מה? "
קפצו הארבעה: העז הלבנה, החתול הלבן, הברווז, והכלבלב וסיפרו כולם לארנבון
שהחתול השחור דחף את האפרוח לבור.
אמר הארנבון:" מסכן האפרוח, ואוי לשחור שדחף את האפרוח לבור".
עמדו כולם וקראו: "חתול שחור, חתול אכזר! נפיל גם אותך לבור מיד ! לא נהיה יותר חברים שלך!"
החתול השחור
היה מאוד עצוב. הוא בכה כל - כך. כל חבריו לא רצו להקשיב לדבריו.
- חשבו למה החתול השחור בכה כל - כך ?

ופתאום . . . שמעו כולם ציוץ של ציפור.

אמרה הציפור: " אני כל הזמן ישבתי על העץ וראיתי הכל!"
- הצגה: מה גילתה הציפור?
כולם פנו לציפור ואמרו : " באמת מה ראית ? ספרי לנו הכל . . . "
ענתה הציפור:" לא! לא! חברים יקרים, אם אתם באמת ידידים,
למה לא הקשבתם לשני הצדדים?"
 העז הלבנה, הברווז, הכלבלב, הארנבון והחתול הלבן השתתקו ומאוד התביישו
שלא נתנו גם לחתול השחור לדבר. מרוב בושה, (מילים נרדפות)
חרפה, ביזיון ,עזבו את המקום.
רק
החתול השחור הרים את זנבו בגאווה ושמח בלבו שהצדק התגלה לכולם!
 

עדיין הסיפור שלנו לא הסתיים!
ושוב היתה התרגשות רבה בחצר: הציפור שלנו המשיכה לצייץ ולצייץ ולצייץ בקול...

וכך אמרה הציפור : " נכון שדאגתי שהצדק יתגלה ויצא לאור, ישמע,
אבל למה את האפרוח המסכן שכחו שם בבור ? . . . "
 

דוגמא - למטלות כתיבה
לסיפור:
חתול שחור חתול לבן

- חברו שם אחר לסיפור ונמקו את החלטתכם.
- הביעו את דעתכם על דברי הציפור.
- החיות בסיפור "מרוב בושה עזבו את המקום " מה עוד לדעתכם יכלו לעשות ?
- שאל 5 שאלות את החתול הלבן.
- שאל 5 שאלות את החתול השחור.
- השלם: הסיפור מלמד ש...
- כתוב אירוע מחיי בית - הספר ברוח הסיפור שלפנינו.
- כיצד באים לידי ביטוי הביטויים שלפניך בסיפור?הסבר.

" מה ששנוא עליך אל תעשה לרעך."
"לא תלך רכיל בעמך".
"ואהבת לרעך כמוך" .
"איזהו מכובד המכבד את הבריות".
" הווי דן את חברך לכף זכות".

- אתה עיתונאי המדווח על תקרית מרעישה שקרתה :
ספר מה ארע?
היכן קרה האירוע?
מי היו השותפים לאירוע?
מי ניפגע מהאירוע?
מי גילה את הסיפור האמיתי ואיך?

- אתה חוקר וברצונך לבדוק מי דובר אמת מבין כל החיות?
אתה מקשיב לדברי כל חיה ושומע את הטיעון שלה. מה יש לה לומר?

החתול השחור, החתול הלבן, העז, הברווז, הכלב, הארנב, האפרוח, הציפור.

- חבר סוף שונה לסיפור.

 

-

מטלות מתוקשבות

 כתיבת מכתב לחתול

 הוספת רגשות לחתול

דוגמא לדף לכתיבה יצירתית

 

חזרה לסיפורים לכל עת

חזרה לדף הבית -