לפניכם עשר פעילויות מגוונות , בעזרתן תוכלו לערוך הכרות מעמיקה עם העולם המתפתח. רצוי לבצע המטלות על פי סדר הופעתן של הפעילויות, אך ניתן גם לבחור רק חלק מהן.
הפעילויות עוסקות ב:
מדדים כלכליים, מיקום ומאפיינים, תנאי אקלים, פריסה על פני כדור הארץ, מדינות העולם המתפתח מול אלו של העולם המפותח, מה מעניין בעולם המתפתח וחקר מקרה על סין. הן מלוות במקורות מידע מגוונים, מפת העולם, קלימוגרפים, סיפור, טבלת נתונים, רשימת מושגים וכתבות.

הכנסו לקובץ WORD, לטבלה. ישנם שם נתונים חלקיים.עליכם להוסיף נתונים במקומות הריקים.
כדי להשלים את הנתונים החסרים בטבלה תוכלו להעזר בדף הקישורים בו תוכלו למצוא רשימה של מקורות מתוקשבים ואחרים, בהם אפשר למצוא את הנתונים המתאימים לכם.
כמו כן תוכלו להעזר במילון המושגים כדי לברר פירושם של מושגים שונים הקשורים בנושא.
עתה השלימו את הכותרת.
סיימתם? עברו לפעילות הבאה.

בפעילות הקודמת הכרנו נתונים מספריים המאפיינים מדינות שונות בעולם.
בפעילות זו נלמד על נתונים נוספים של מדינות אלו במטרה ללמוד על מאפיינים שונים של העולם המפותח והעולם המתפתח.

פתחו דף WORD חדש נוסף. הכינו כותרת: "מיקום המדינות ומאפיינים שלהן הקשורים למיקום".
רדו שורה אחת, הוסיפו טבלה במרכז הדף שיהיו בה מספר עמודות ומספר שורות:
על מספר העמודות וכותרותיהן יהיה עליכם להחליט בעצמכם.
מספר השורות יהיה 11: 1 בשביל הכותרות ו-10 עבור כל אחת מהמדינות המופיעות בטבלה הקודמת.
לעמודה הראשונה מימין העתיקו את שמות המדינות מהטבלה הקודמת שעשיתם.
כדי למלא טבלה זו יהיה עליכם להשתמש באטלס ו/או במפות שברשת. ראו רשימת אתרים ובחרו לכם את המתאימים לכם. 

 

בחרנו שלוש מדינות. ננסה למצוא מהו הקשר בין מיקום המדינות על פני כדור הארץ לבין תנאי האקלים בהן. לפניכם הקלימוגרפים של שלוש המדינות. עבדו על הפעילויות הבאות.

אזור האקלים המשווני

קלימוגרף: אתיופיה - אדיס אבבה

קלימוגרף: סין - בייג'ין

התבוננו בשלושת הקלימוגרפים: אמריקה התיכונה, דרום מזרח אסיה ואפריקה. כל אחד מהם מייצג יבשת אחרת. נתחו אותם בעזרת השאלות הבאות (בדף WORD משלכם ציינו את מספר השאלה וכתבו רק את התשובות):

1. מהי כמות המשקעים הנמוכה ביותר?
2. מהי כמות המשקעים הגבוהה ביותר?
3. סה"כ כמות המשקעים השנתית בממוצע היא
4. באלו חודשים בשנה יורדים הגשמים?
5. מהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר? ציינו גם חודש.
6. מהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר? ציינו גם חודש.
7. מהו משרע הטמפרטורות השנתי (מהו ההפרש בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר לזו הגבוהה ביותר)?
8. כמה עונות בשנה אתם מזהים בקלימוגרף? כיצד הגעתם למסקנה זו?
9. מהו הקשר בין השתנות הטמפרטורות להשתנות המשקעים בכל אחד מהקלימוגרפים?
10. מה משותף לכל הנתונים המופיעים בקלימוגרף שבדקתם?

נסחו מסקנה לגבי הקשר בין תפרוסת המדינות בעולם המתפתח לבין קווי הרוחב ואזורי האקלים.
שמרו את הדף, בדקו עם המורה ולאחר שאושר, צרפו לתיקיית הנושא שלכם.

עברו לדף ובו מפת העולם.
עבדו על הפעילויות המופיעות שם.

עכשיו חזרו אל טבלה מס' 1, זו הראשונה שהכנתם.
צבעו בה בצבע אחד את כל התאים השייכים למדינות הכלולות, לדעתכם, בעולם המתפתח ובצבע שונה את כל אלה השייכים, לדעתכם, לעולם המפותח.
הכינו מקרא מתחת לטבלה:
סמנו בריבוע קטן את הצבע בו סימנתם את העולם המתפתח.
כתבו על סמך מה החלטתם למיין את המדינות לשתי הקבוצות האלה.
חברו הגדרה המסבירה מהו העולם המתפתח.
כך עשו גם לגבי העולם המפותח.

קראו את הסיפור הקצר על ג'יירו כאן.
פתחו קובץ WORD חדש, כתבו לו כותרת כשם הכותרת של הסיפור.
הסבירו מהם הקשיים בהם נתקל ג'יירו בתקופת מגוריו בעיר.
בסיפור "מתחבאים" מושגים ותהליכים המסבירים את: מה זה להיות תושב עיר בעולם מתפתח. מצאו מושגים אלו במילון המושגים והעתיקו אותם אל דף ה-WORD שלכם
אל מילון המושגים.

פתחו קובץ WORD חדש נוסף.
חברו 10 שאלות המעניינות אתכם והקשורות לעולם המתפתח.
ציינו היכן תוכלו למצוא תשובות לכל אחת משאלותיכם.
ענו על השאלה: מה צריך לשנות בעולם המתפתח כדי שיהיה עולם מפותח?

חקר מקרה:

כדי להבין מקרוב תהליכים הקורים במדינה מתפתחת בחרנו במדינה אחת - סין - ולפניכם, ראשית, מעט מידע כדי שתוכלו להיכנס לנושא. שנית, ישנה פעילות הקשורה לנושא זה ולאחר שתקראו את קטעי המידע תוכלו לעבור אליה.

בחרנו בסין כי היא המדינה המאוכלסת ביותר בעולם כולו ועברה תהפוכות רבות.
אחת השאלות החשובות היא: מדוע נשארה סין סגורה לגבי השפעות ממדינות מפותחות?
משנת 1949 השתייכה סין לעולם
הקומוניסטי שאחד ממאפייניו היה: הלאמה (מצב שבו השלטון הוא בעל הכוח להחליט ולבצע שינויים בתחומים הכלכלי, החברתי, התרבותי והסביבתי) של כל הרכוש התעשייתי, מסירתו לידי הממשלה ופיתוח משקים קולקטיביים (שיתופיים) חקלאיים.
המשקים החקלאיים היו קטנים ביותר בשל
הריבוי הטבעי הגבוה בכפרים. כמו כן, שימוש בשיטות חקלאיות מסורתיות ומיסוי גבוה על התוצרת החקלאית גרמו לתפוקה חקלאית נמוכה.
נעשו ניסיונות לפתח את התעשייה בסין אך גם הם נכשלו בגלל חוסר תאום ותכנון, חוסר שימוש בידע וניסיון, קצב מהיר של התפתחות וסיבות נוספות.
אחד מהמאפיינים של העולם המתפתח, כפי שבא לביטוי גם בסין, הוא תהליך של עיור מואץ.

התרשים שכאן מתאר את אוכלוסיית סין הכפרית/עירונית בשנת 2000.
במשך 10 שנים (1990-2000) גדלה האוכלוסיה העירונית בסין ב-13% - מ20% ל33%. עדיין כ 70% מאוכלוסיית סין עוסקים בחקלאות.

מידע נוסף שאליו תוכלו לפנות בעניין זה ובפעילות הבאה נמצא בספר "הדרקון ועוף החול" (ר' רשימת מקורות), באטלסים, בספרים ובאתרים מתאימים.

והנה המשימות:
את התשובות למשימות הבאות תוכלו לכתוב באותו קובץ WORD בו עבדתם על המשימה השביעית.

באלו אזורים גיאוגרפים מרוכזות רוב הערים הגדולות בסין (ערי המיליון)? התייחסו לפני השטח, ריחוק מהים, נהרות ועוד. ציינו שמותיהן על פי סדר יורד בהתייחס למספר התושבים בהן.
ציינו היכן מרוכזות רוב הערים הגדולות בסין.
כתבו, על פי עיון במפות נושאיות באטלס, מהם חומרי הגלם והמחצבים המאפשרים פיתוח תעשייתי בסין.
אלו ענפים כלכליים הייתם מציעים לפתח בסין, בהתייחס למשאבים שמצאתם, ומדוע?

מכאן תוכלו להגיע לכתבה "מעתה קרא לי מדוזה פנג" העוסקת בדרך בה משנים הסינים את שמותיהם, בחלקם בעקבות השפעות של "העולם המערבי".

הנה כמה שאלות העוסקות בנושא. את התשובות המלאות עליהן כתבו בדף WORD שכותרתו תהיה ככותרת הכתבה "מעתה קרא לי מדוזה פנג".

1. כיצד מנמקת ז'ו-צ'ן את החלטתה להחליף את שמה?
2. כיצד מנמקת ז'ו-צ'ן את בחירתה בשם "שטן"?
3. לפי מה בחרו עובדי חברת המחשבים בשמות זרים?
4. ציין סיבות אחדות לעובדה שהצעירים הסינים בוחרים לשנות את שמותיהם לשמות מערביים?
5. הביאו דוגמאות מתוך הכתבה לבחירת שמות "ברוח התקופה".
6. הביעו דעתכם: לו היה הדבר אפשרי, האם הייתם משנים את שמכם מספר פעמים? אם לא - מדוע? אם כן, איזה שם הייתם בוחרים לעצמכם? נמקו תשובתכם.

תוכלו להיכנס לכאן כדי לקרוא את הכתבות הבאות.
לאחר שקראתם את הכתבות, התייחסו לנושאים הבאים:

1. האם ידועים לכם מקורות הביטוי "חמוץ - מתוק" בהקשר לסין? באיזו הזדמנות נתקלתם בביטוי הנ"ל?
2. בעקבות הכתבה - אלו שינויים מתרחשים כעת בסין במעבר מהעולם המתפתח לעולם המפותח?
3. אילו בעיות של איכות סביבה עולות מן הקטע: "14 מיליארד דולר..."?
4. מה עשו השלטונות כדי להעניק לתושבי העיר הצפופה - בייג'ין - תחושה שיש פתרונות לחלק מהבעיות של העולם המתפתח?
5. לו הייתם תושבי סין בראשית המאה ה-21, מה הייתם מציעים לשנות בה? בתשובתכם עליכם להשתמש במאגרי הנתונים.