א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

המושג

הסבר

איכות חיים עד כמה התנאים שהאדם חי בהם הם טובים. מרכיביהם של תנאי החיים: הכנסה, איכות סביבה, תזונה, מגורים ועוד. מוגדרת כטובה או גרועה וכו'.
איכות סביבה תנאי הסביבה בהם חי האדם: איכות המים, האויר, הניקיון, הרעש, שמושי הקרקע ועוד.
גודש תנועה כמות גדולה יותר של כלי רכב ממה שיכולה להכיל התשתית. אופייני לערים גדולות וגורם לפקקי תנועה.
גורם ייצור כל אחד מהמשאבים שיש לו חלק בתהליך יצור. למשל בתעשיה:כוח אדם, חומרי גלם והון. בחקלאות: קרקע, מים וכוח אדם.
הגירה תנועת אוכלוסיה שבה אנשים עוזבים מקום מגורים ועוברים למקום מגורים אחר, לתקופה ממושכת. אפשר להגר מישוב אחד לאחר או ממדינה למדינה.
העולם המערבי בו נכללות מדינות מערב אירופה, על תרבותן והתפתחותן, ועוד מדינות רבות בעולם, בעיקר באמריקה הצפונית שתרבותן ומצבן ההתפתחותי דומה.
חקלאות לצורכי שיווק או "חקלאות מסחרית". מיועדת בעיקר למכירת התוצרת ולא לשימוש עצמי.
חקלאות מודרנית חקלאות המבוססת על שימוש במיכון, ידע מקצועי, שימוש בחומרים חדשניים לדישון, הדברה ופיתוח זנים. כמות הגידולים ביחס לשטח היא גדולה והיא נמצאת במדינות מפותחות.
יוממות נסיעה יומיומית מישוב אחד לישוב אחר לצורכי עבודה. אופיינית לערים גדולות (מטרופולין) בה עובדים אנשים רבים שמקום מגוריהם הוא מחוץ לעיר. לאנשים אלה קוראים יוממים.
מגלופוליס כמה מטרופולונים הקשורות זו לזו. מגה=גדול, פוליס=עיר.
מדינה מפותחת מדינה עשירה שיש בה רמת חיים גבוהה, השכלה גבוהה וטכנולוגיה ברמה גבוהה. מרבית התושבים גרים בערים ונהנים מתשתית מפותחת ומשרותים במגוון רחב. מדינות כאלה הן מדינות מערב אירופה, קנדה, ארה"ב, יפן ואוסטרליה. כרבע מתושבי העולם מתגוררים בהן.
מדינה מתפתחת מדינה עניה שיש בה רמת חיים נמוכה, רמה טכנולוגית נמוכה ותשתית לא מפותחת. רמת ההשכלה והשירותים הנתנים נמוכה. אחוז התושבים המתגוררים בערים נמוך. הרוב גרים בכפרים. מדינות כאלה שוכנות בעיקר באפריקה, אסיה, אמריקה המרכזית והדרומית. מתגוררים במדינות אלה שלושה רבעים מתושבי העולם.
מהפכת העיור תהליך, שהחל במאה ה-19 בעקבות המהפכה התעשייתית, של מעבר אנשים מן הכפר אל העיר. אחוז התושבים בערים הולך וגדל גם במדינות המתפתחות.
מטרופולין, אגד ערים רצף עירוני גדול שנוצר מחיבור בין יישובים סמוכים זה לזה שהתפשטו. בכל אגד ערים יש עיר מרכזית והיא נותנת את השם לאגד כולו. תושבי העיר מתיייחסים אליה כעיר אחת.
מעגל העוני מצב של מצוקה ועוני שאין אפשרות להחלץ ממנו, כאילו סובב במעגל ואין מוצא.
מערכת תחבורה מערכת המשמשת מעבר נוסעים וסחורות ממקום למקום. המערכת כוללת את תשתיות הדרכים, מבנים נלווים וכלי תחבורה.
מרכז עסקים ראשי (מע"ר) מרכז של העסקים, מקומות הבילוי ובדרך כלל גם צמתי תחבורה. יש בו בניינים רבי קומות ואף גורדי שחקים.
משרע ההפרש בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר לגבוהה ביותר באזור הנמדד.
נגישות מידת הקלות בה אפשר להגיע למקומות שונים. ניתנת למדידה באמצעות מרחק הנסיעה, עלותה והזמן שהיא עורכת.
עורף כלכלי של עיר שטח שמסביב לעיר המקיים אתה קשרים כלכליים: משתמש בשרותיה ומספק לה מזון וחומרי גלם.
עיור מואץ הפיכה מואצת (מהירה) של איזור כפרי לעירוני.
עיר מליון עיר שמתגוררים בה למעלה ממליון תושבים. מושג שבא בעבר להדגיש עיר גדולה מאוד. היום קיימות כבר מספר ערים שיש בהן כמה עשרות מליונים של תושבים.
עיר עולם עיר שיש בה מרכז לכלכלה בינלאומית כמו למשל הנהלות של בנקים בינלאומיים, משרדים ראשיים של חברות בינלאומיות, בורסות ועסקים רבים. ערים כאלה נמצאות במדינות מפותחות. ערים כמו טוקיו, לונדון וניו יורק הן ערים כאלה.
ערפיח מילה אחת המאחדת שתיים: ערפל (אדי מים) ופיח (אבקת פחם העולה מן הבערה).
צפיפות מגורים המספר הממוצע של אנשים הגרים בכל יחידת שטח. - דונם, קמ"ר ועוד. זו התוצאה המתקבלת מחלוקת מספר התושבים במקום מסוים בשטח אותו המקום.
קומוניזם משטר או תנועה או מפלגה למען שיטה חברתית אידיאלית שבה הרכוש משותף וכל אזרח עובד לתועלת הכלל (מילון ספיר).
ריבוי טבעי ההפרש בין מספר הנולדים למספר הנפטרים באוכלוסיה. האוכלוסיה גדלה כאשר מספר הנולדים גדול ממספר הנפטרים. זהו אחד משני המקורות לגידול האוכלוסיה בערים.
שימושי קרקע השימושים השונים הנעשים בקרקע העיר כמו מגורים, תעשייה, תחבורה, משרדים, מבני ציבור ושטחים ירוקים.
שכונת עוני שכונה הנמצאת באחד האזורים הפחות טובים של העיר. גרים בה תושבים עניים בתנאים קשים: מבנים רעועים, רמת שרותים נמוכה, צפיפות. הן גדולות יותר בערים שבמדינות המתפתחות.
תוחלת חיים סיכוי להישאר בחיים או אורך חיים משוער של אדם.
תעשייה עתירת ידע תעשייה המבוססת על ידע רב ועל תהליכים של מחקר ופיתוח. מייצרת מוצרים מתוחכמים כמו מחשבים, מכשור רפואי, מכשירי אלקטרוניקה ועוד. אינה מזהמת את סביבתה.