תולדות היישוב -  כתות ד'

משימות  -  תוך שימוש בידע אישי ובמאגרי מידע מתוקשבים

הקדמה לנושא –תולדות היישוב
בין השנים 1882-1904 עלו לארץ ישראל כ25,000 איש. עלייה זו נודעה בשם "עלייה ראשונה". בלימודנו נחשפנו לעלייתם של יהודי מזרח אירופה לארץ ישראל והתיישבותם בירושלים. שם עסקו בלימוד תורה וחיו מכספי "החלוקה". למרות העוינות כלפי היהודים מחוץ לחומות ירושלים וחשיפתם לסכנות רבות ולמרות הקושי בנטישת התורה כעיסוק עיקרי בחייהם, העזו ויצאו רבים מהם מחוץ לחומות העיר ירושלים
ורכשו שטחים פנויים באזור שנקרא אח"כ פתח תקוה.
מטרתם הייתה להקים ישובים באדמות אלה.

האדמות היו מוכות קדחת מהביצות שנוצרו לצדי הנחל.
הסיכוי לפתח חקלאות באדמות שנרכשו ולהקים ישובים נראה אפסי.
אך נחישותם הביאה על אף כל הקשיים להקמת אם המושבות

פתח תקווה שנוסדה בשנת 1878 עוד טרם תחילת העלייה הראשונה.
בלימודינו נחשפנו להתמודדותם של המתיישבים הראשונים- ו"ליווינו" אותם בהתמודדות עם הקשיים ,ייאושם  והצלחותיהם.

בחרנו ל"טפל" בנושא תולדות הישוב דרך המושג

התמודדות

מתוך כוונה לחשוף  את התלמידים לחלק מהקשיים שעמדו בפני

המתיישבים האמיצים בבניית הארץ.

החשיבות שראו המתיישבים בפיתוח הארץ ויישובה ,אשר

עזרה להם להתגבר על המכשולים הרבים שעמדו בדרכם.

 

למטלה מס' 2

למטלה מס' 1  / כתיבה חופשית