שלבי המחקר-מבוא

רוממדע - אוצרות המדעים תשס"ז

• הבית • אודות • חידון חמיצר • נושא המחקר • שלבי המחקר • חלומות העתיד • תודות •

מבוא
הכרת הגופים
נוסחת אוילר
בניית הגופים-1
חקר הסטורי
בניית הגופים-2
למה רק 5
גופים מסביבנו
סיכום ומסקנות
מקורות

הגדרות

קודקוד – פינה

צלע (מקצוע) – קו או מקצוע המחבר בין 2 קודקודים

מצולע – קו שבור סגור

מצולע משוכלל – כל הצלעות שוות וכל הזויות שוות

פאה – דופן

פיאון – גוף שכל הדפנות שלו הן מצולעים

פיאון קמור – פאון שבו כל הקטעים המחברים קודקודים מוכלים בתוכו או על פאותיו

פיאון משוכלל – גוף שכל פאותיו משוכללות

גוף משוכלל – פאון קמור שכל פאותיו מצולעים משוכללים חופפים ומספר הפאות הנפגשות בקודקוד שווה בכל הקודקודים. 

 

יש "הרבה" פאונים במרחב אבל יש רק 5 גופים משוכללים.

גופים משוכללים נקראים גם גופים אפלטוניים.

   

 

כל הזכויות שמורות לבית ספר רוממה, חיפה