דמותו של הורדוס

 

"התגנב אל כסא המלוכה כשועל, נהג את שלטונו כנמר, ומת ככלב" . כך אמר אחד מבני דורו על המלך העריץ ,
רב המעללים והאומלל כאחד, שרדה בישראל 33 שנה.

הורדוס היה בנו של אנטיפטר האדומי , שיוליוס קיסר מינה אותו לאפיטרופסו של הורקנוס ותודות לכך נעשה
לשליט בארץ , על אף שנאת העם אליו.

עוד בימי חייו של אביו נתמנה הורדוס למושל הגליל והראה שם אכזריות ועזות , שעוררו אליו משטמה עזה.

משהורעל אנטיפטר , החליט הורדוס לכבוש לעצמו את המלוכה בישראל ובראש צבאותיו בא ירושלימה. הורקנוס נבהל מפניו וקיבל אותו בכבוד רב, וכשדרש ממנו הורדוס לתת לו את מרים נכדתו לאישה , כדי להכין לו על ידי נישואין אלה בסיס חוקי לכסא החשמונאים , לא העז הורקנוס להשיב את פניו ריקם , ומרים היפה והענוגה הייתה לאשתו של צורר בית החשמונאים .

הורדוס הוא דמות שנויה במחלוקת . מצד אחד עשה מעשים רבים כדי לרכוש את אמונם של היהודים , ומצד שני קלקל מעשים אלה ופגע ברגשותיהם.

הורדוס היה חביב הרומאים ולכן הסנאט העניק לו את התואר "מלך בעל ברית וידיד לעם הרומי" .

אך הורדוס לא ויתר על הניסיון לרכוש את אהדת היהודים. הוא עשה זאת באמצעות מפעלי הבנייה שלו , ובמיוחד במאמצים הרבים שהשקיע בבית המקדש  , פעם גם ויתר על חלק ניכר מתשלום המיסים ובשנת בצורת חילק מזון לתושבים היהודים .

כל המאמצים הללו לא הועילו , בעיני היהודים הורדוס היה תמיד מושל ששלט בחסדו של שליט זר. בשנת 4 לפנה"ס , חמישה ימים לאחר שהוציא להורג את בנו אנטיפטרוס, מת הורדוס בייסורים קשים . איש מנציגי העם היהודי לא השתתף בהלווייתו.

המטבעות שטבע הורדוס בימי מלכותו