הורדוס "הבנאי"

שליט יהודה

בשנים 37 – 4 לפנה"ס

 

 

 

 

 

רומא כובשת את יהודה

 

דמותו של הורדוס

 

הורדוס שולט ביהודה

 

מפעלי הבנייה של הורדוס

 

יחסי החוץ של הורדוס

 

הורדוס ויחסיו עם היהודים

 

לדעת עוד...

 

אודות ותודות