לדעת עוד...

 

G    הורדוס הבנאי

http://www.cet.ac.il/history/galgal/hordus/golshim.asp

 

G    גלגל ההיסטוריה- הורדוס

http://www.cet.ac.il/history/galgal/hordus/menu.asp

 

G    הקמת מתחם הר הבית על ידי הורדוס

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/66003.html

 

G    מהורדוס הבנאי עד חורבן בית שני

http://www.jajz-ed.org.il/ivrit/bank/jer/jer21.htm

 

G    מן החשמונאים ועד עליית הורדוס

http://www.jajz-ed.org.il/ivrit/bank/jer/jer18.htm

 

G    תעלת המים החשמונאית

http://www.religions.gov.il/kotel/teala.htm

 

G    מנהרת הכותל המערבי

http://www.religions.gov.il/kotel/minhara.htm

 

G    ירושלים בתקופת בית שני

http://jeru.huji.ac.il/hc1.htm

 

G    ימי החשמונאים ובית הורדוס

http://www.golan.org.il/heb/hist1_h.htm

 

G    מצדה

http://www1.huji.ac.il/www_teva_trips/gan21.html

 

G    ארכיאולוגיה בתקופת בית שני

http://www.imj.org.il/hebrew/collection/archaeology/second.html

 

G    הכיבוש הרומי והמרידות עד עליית הורדוס

http://web.macam.ac.il/~jpastor/history/revol%205%20texts.htm

 

G    דגם ירושלים בימי בית שני

http://www.inisrael.com/holyland/hebrewmodel/shipor_degem.htm

 

G    קיסריה

http://images.fixtravel.co.il/fixtravel/fixtrip/israel/tiyul/atarim/sharon/kisariya1.html

 

G    עיר הבירה של ישראל

http://ramat-aviv-gimel.tlv.k12.il/students/cities/jerusalem.html

 

G    מנהרות הכותל המערבי

http://www.religions.gov.il/kotel/tmunot.htm

 

G    הורודס שולט על ירושלים

http://www.jerusalem.muni.il/tour/history/images/37/37.html

 

G    מגדל דוד

http://www.cet.ac.il/~history/herzl/migdavid.htm

 

G    הכותל המערבי

http://jeru.huji.ac.il/hc21.htm