מטבעות מספרים

חיי התרבות והחברה ביוון העתיקה

פילוסופים מפורסמים

אלכסנדר מוקדון

ממלכת החשמונאים

הורדוס

תפריט ראשי

 

התפתחות ממלכת החשמונאים

מטלת ביצוע

 

בחודש טבת שנת תשס"ב ייערכו בחירות למוסד הסנהדרין.

על מושב בסנהדרין מתמודדות שלוש "מפלגות": האיסיים, הפרושים והצדוקים.

עליכם להחליט:

א. איזו מפלגה תרצו לייצג? נמקו את הבחירה!

ב. איזה שליט בממלכת החשמונאים יתמוך בכם ומדוע?

ג. מדוע חשוב כל כך להשתלב במוסד הסנהדרין?

 

הכינו מצע ובו תציגו את עמדותיכם ורעיונותיכם ומדוע כדאי ש"המפלגה" שלכם תבחר לסנהדרין.

אפשר להוסיף סמל שיאפיין וסיסמה, ג'ינגל שיספרו את הדבר העיקרי שאתם מציעים ומייצגים.

 

                     ·   עליכם לכתוב למה בחרתם ב"מפלגה" שבחרתם. מבוא.

                     ·   עליכם לשקף בכתב. את תהליך העבודה שעברתם. סיכום.

                     ·   הקפידו על פסקאות, שפה נכונה, פיסוק וניסוח טובים.

 

מקורות המידע הם ספר הלימוד ומקורות עזר נוספים שיצוינו בסוף העבודה.

 

קישורים וחומרי עזר:

*             סנהדרין

http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/religion/sanhedrin.htm

 

*             יהודה הנשיא

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3426

 

*             היסטומאניה ממלכת החשמונאים

http://www.cet.ac.il/history/galgal/

 

*             הפרושים והצדוקים בחיי המקדש

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/mikdash/safray.htm

 

*             על התקופות בתולדות התושב"ע

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/hatkufot.htm

 

*             הסנהדרין

http://mamad.moreshet.co.il/yesh-nat/limudim/history/hordus/hordus08.htm

 

*             כת האיסיים, הפרושים והצדוקים

http://lib.cet.ac.il/Pages/details.asp?item=1537

 

*             מהורדוס עד בר כוכבא

http://mamad.moreshet.co.il/yesh-nat/limudim/history/hordus/misghord.htm

 

*             מרד בר כוכבא

http://mamad.moreshet.co.il/yesh-nat/limudim/history/barkohva/misgkohv.htm

 

*             הצדוקים והפרושים בשמחת בית השואבה

http://galim.org.il/holidays/succot/simcha.html

 

*             המוזאיקה הירושלמית החדשה

http://jeru.huji.ac.il/hc1.htm

 

*             ירושלים – תאריכון היסטורי

http://www.jerusalem.muni.il/tour/history/images/167/167.html#

חקירה מהנה, רותי בודילבסקי.

 

המטלה נבנתה בהנחיית יפה יוגב על ידי רותי בודילבסקי