פרופיל בית הספר

תחומי דעת

יבניתון

אנימציה

במקום אלף מילים

פעילויות מתוקשבות

פורום יבנאלי

קישורים

תפריט ראשי

 

       

 

למשל מאפיינים ייחודים .לפניך שתי משימות בנושא זה :

משימה א' :

קרא את מאפייני המשל והכן מצגת ובה רשום בקצרה את מאפייני המשל.

נסה להוסיף תמונות בנושא.

שמור את המצגת תחת שמך בתיקיית הכיתה .

משימה ב' :

קרא את המשלים במאגר המשלים  .

פתח את דף המשימות והשב :

!    על אילו חיות או בעלי חיים מסופר בהם ואילו תכונות של בני אדם מייחס להן הממשיל?

!    מה למדו החיות מן המקרים שקרו להם ?

שמור את הקובץ תחת שמך בתיקיית הכיתה.