אינדקס – תרגילים למילות יחס

מעורב:  ללא נטייה      בנטייה נתונה    בנטייה - להשלמה

מילות יחס בודדות בנטייה:

יש ל...   של   את    עם   בשביל   אצל    על-יד    אל    על      לפני/אחרי       מן           כמו     בעצם

לבד או בעצם     ב    במקום   בלעדי     בגלל         מוצא חן בעיני

 

מילות יחס ללא נטייה

5

אופי התרגיל

מילות היחס

 

השלמה נפתחת

ב, ל

1.           

השלמה נפתחת

ב, ל, מ

2.           

השלמה נפתחת

ל, עם ב, של

3.           

השלמה נפתחת

את, על, ל, על-יד

4.           

השלמה נפתחת

ש, עד, מ, ל, ב

5.           

השלמה נפתחת

בשביל, אצל, ב, עם

6.           

השלמה נפתחת

את, אחרי, מ, ל, על

7.           

התאמה

ב, ל, מ, עם + מילות שאלה

8.           

השלמה נפתחת +רמז: מ.שאלה

ב, ל, מ, עם

9.           

השלמה נפתחת +רמז: מ.שאלה

ב, ל, עם, של

10.       

השלמה נפתחת

 ב, ל, מ, עם מנוקד

 

11.       

השלמה נפתחת

 ב, ל, מ, עם

12.       

השלמה נפתחת

אצל, את, ב, ל, מ, על, עם, של

13.       

השלמה נפתחת

אצל, את, ב, בשביל, ל, מ, עם

14.       

השלמה נפתחת, משפטי זמן עבר

 את,ב,ל,מ,על,עם    

15.       

השלמה נפתחת, משפטי זמן עבר

אצל, את, בגלל, בשביל, עם, של

16.       

רב-ברירה

לבד, במקום, בלי

17.       

 

מילות יחס מעורב בנטייה נתונה

5

השלמה נפתחת

 אותך, איתך, אצלך, לך

1.       

רב ברירה

את, אצל, בשביל, ל, עם, של

2.       

רב ברירה

את,אצל,בשביל,עם,ל,של,בגלל

3.       

השלמה נפתחת

אלי, אליך, אצלך, אתכם, לי, עליו, עצמו

4.       

רב ברירה

את, בעצמ..ל, אצל, של, עם, אל, על, ב, בשביל

5.       

רב ברירה

ל, של, את ,עם, בשביל, אצל 

6.       

השלמה נפתחת

לי, אותי, איתי, בשבילי, אצלי , בעצמי, על-ידי

7.       

השלמה נפתחת

לי, איתי , אותי , אלי , עלי

8.       

רב ברירה

ל, של, את, אצל, על יד, על, אל, מ, בשביל, עם,

9.       

רב ברירה

בלעדי, מן, כמו, בגלל, במקום, לבד, בעצם

10.  

 

מילות יחס מעורב בנטייה – תרגילי השלמה סדרה לרמת ביניים

5

נתונה מ"י בודדת. חסרה נטייה

את, אצל, בשביל, ל, אל, מן

 1.  

מ"י בתוך משפט. חסרה הנטייה

עם, את, אל, על, מן

 1.  

נתונות 3 מ"י בסוף המשפט

ל, את, על, מן,בשביל, ב 

 1.  

- " -

כמו, עצמ, לפני/אחרי, מן, במקום, בעיני

 1.  

בלי מילים נתונות

עם, ל, על, מן, על יד, כמו, אצל, את, אל

 1.  

 

יש ל....

5

התאמה

מ. גוף ונטייה

 1.  

השלמה

השלמת נטיית ל... במשפטים

 1.  

השלמה

השלמת נטיית ל...בטקסט

 1.  

השלמה נפתחת

בחירת נטיית ל... במשפטים

 1.  

השלמה נפתחת

בחירת נטיית ל... במשפטים

 1.  

 

של....

5

התאמה

משפטי יש ל…- של…

 1.  

השלמה נפתחת

משפטי יש ל... – השלמת משפטי של..

 1.  

השלמה נפתחת

משפטי של... בנטייה

 1.  

 

את....

5

התאמה

גוף לנטייה

 1.  

השלמה נפתחת

השלמת נטיית גוף שלישי

 1.  

התאמה

התאמת משפטי גוף שלישי

 1.  

השלמה נפתחת

השלמת נטיית כל הגופים

 1.  

השלמה נפתחת

השלמת נטיית כל הגופים

 1.  

 

עם....

5

התאמה

גוף לנטייה ביחיד

 1.  

התאמה

גוף לנטייה ברבים

 1.  

התאמה

גוף לנטייה ביחיד ורבים

 1.  

התאמה נפתחת

משפטי: איתו איתה

 1.  

השלמה נפתחת

השלמת נטייה

 1.  

השלמה

השלמת נטייה

 1.  

התאמה

משפטי עם - לנטייה

 1.  

השלמה נפתחת

השלמת נטייה

 1.  

השלמה

נטיית עם או את

 1.  

 

בשביל....

5

השלמה

השלמת נטייה

 1.  

 

אצל....

5

השלמה נפתחת

 ב או אצל

 

 1.  

השלמה

 יחיד - שם גוף לנטייה

 1.  

השלמה נפתחת

יחיד – השלמת נטייה

 1.  

השלמה

יחיד – השלמת נטייה

 1.  

השלמה נפתחת

 אצלי אצלה אצלו

 1.  

השלמה נפתחת

 אצל בנטייה

 1.  

 

על-יד....

5

השלמה

נטיית על- יד

 

 1.  

השלמה נפתחת

על יד... + מ. יחס נוספות

 1.  

 

אל....

5

השלמה נפתחת

אליי או לי

 1.  

השלמה נפתחת

אליי או אצלי

 1.  

השלמה נפתחת

אליי או ממני

 1.  

השלמה נפתחת

אל.. + מ. יחס נוספות

 1.  

 

על....

5

השלמה

השלמת נטיית על

 1.  

רב-ברירה

בחירת נטייה מתאימה

 1.  

התאמה

התאמת משפטים עם נטיית על

 1.  

רב-ברירה

בחירת פועל נצרך מתאים לנטיית על

 1.  

השלמה נפתחת

על במשמעות צריך

 1.  

התאמה

על במשמעות צריך

 1.  

 

לפני / אחרי....

5

השלמה נפתחת

נטיית לפני או אחרי

 

1.       

 

מן....

5

השלמה נפתחת

נטיית מן

 1.  

השלמה נפתחת

ממני או אלי

 1.  

 

כמו....

5

התאמה

התאמת משפטים עם נטיית כמו

 1.  

השלמה נפתחת

כמו או מן

 1.  

 

בעצם....

5

התאמה

שם גוף לנטייה

 1.  

השלמה

משפטי נטיית בעצם

 1.  

השלמה נפתחת

מילות יחס+עצם בנטייה

 1.  

 

לבד... או בעצם....

5

השלמה נפתחת

משפטי השלמה לבחירה – נטיית בעצם או לבד

 1.  

השלמה נפתחת

טקסט השלמה לבחירה – נטיית בעצם או לבד

 1.  

 

ב...

5

התאמה

גוף לנטייה

 1.  

השלמה

השלמת בו, בה, בהם, בהן

 1.  

השלמה

השלמת בו, בה, בהם, בהן

 1.  

רב ברירה

בחירת נטיית ב...

 1.  

רב ברירה

בחירת מילת יחס בנטייה מתאימה – ב... ועוד.

 1.  

 

במקום

5

השלמה נפתחת

השלמת נטיית במקום

 1.  

התאמה

התאמת משפטי במקום-לבד-בעצם בנטייה-1  

 1.  

התאמה

התאמת משפטי במקום-לבד-בעצם בנטייה-2  

 1.  

 

בלעדי

5

השלמה נפתחת

השלמת משפטים בנטייה

 1.  

 

בגלל

5

השלמה נפתחת

השלמת משפטי נטיית בגלל

 1.  

רב ברירה

בגלל או הודות ל...

 1.  

 

 

 1.  

 

מוצא חן בעיני....

5

השלמה נפתחת

נטיית מוצא הווה

 1.  

השלמה נפתחת

נטיית בעיני

 1.  

 

 

 

 

חזרה