השלם את מילות היחס במשפטים הבאים

השלם את המילים החסרות


השלם את כל המילים החסרות בדוק את התשובות

1.בכל בוקר חנה יוצאת הבית והולכת אולפן
2.גלית האישה יוסף.גלית אוהבת יוסף.
3.אתמול הייתי קופת-חולים הרופא.
4.שמעון יושב הספה ומדבר חנה בטלפון.
5.מירי יושבת אוטובוס ונוסעת תל-אביב
6.הנשיא של ארצות הברית בא ביקור ישראל .בישראל הוא רוצה להיפגש ראש הממשלה .
7.כל התלמידים מבינים המורה חוץ מדני.
8.יש לי חשבון בנק-לאומי.
9.בכל חודש אנחנו שולחים חבילה משפחה ברוסיה
10.בכל ערב הוא חוזר המילים החדשות
11.יעקוב וחנה הולכים ערב קונצרט.
12.אברהם כותב חברים שלו הטיול לירושלים.
13.אין לו דירה.הוא גר קרובים שלו.
14.אנדריי מהנדס.הוא רוצה לעבוד מקצוע שלו,אבל עכשיו הוא לומד אולפן כל המשפחה שלו המורה בתיה.