מילות יחס

.
1. ההורים טיילו הילדים.
2. היא אוהבת בעלה.
3. דני פגש רינה בבנק.
4. הכנתי קפה משה.
5. אתה מכיר רינה?
6. כמה זמן נשארתם המשפחה שלכם בתל אביב?
7. רותי לומדת המורה חנה.
8. שיחקתי רותי .
9. באתי מאוחר דני.
10. התיק הזה לא שלי. הוא יצחק.