אינדקס – תרגילים למילות קישור

מעורב:  מילות קישור מעורבות     

מילות קישור בודדות:

מילות סיבה   מילות תוצאה    מילות ויתור

 

 

מילות קישור מעורבות

5

 

מילות קישור וזמן:

 

התאמה

 

מפניש,אבל, לכן, לפני אחרי קודם אח"כ

1

השלמה נפתחת

כי, כש, אבל, לכן, מפני ש

2

השלמה נפתחת

קודם, אח"כ, אחרי , לפני, אחרי ש, לפני ש

3

 

מילות קישור ומילות יחס :

 

השלמה נפתחת

יחידה ראשונה

1

השלמה נפתחת

יחידה שנייה  ( 1.5 )

2

השלמה נפתחת

מילות זמן, סיבה, תוצאה, ויתור ותכלית

3

אופי התרגיל

מילות הקישור

 

 

מילות סיבה

5

רב ברירה

 למתחילים: בגלל או מפני ש

 1.  

רב ברירה

בשל , מפאת, מכיוון ש

 1.  

מילים מבולבלות

משפטים למתקדמים (5 תרגילים)

 1.  

השלמת - תיבה נפתחת

למתקדמים: סיפור

 1.  

רב ברירה

סיבה או תוצאה

 1.  

השלמה – תיבה נפתחת

מילות סיבה שונות: בגלל, בזכות ה, הודות ל, משום ש, מפני ש, מכיוון ש, כי

 1.  

 

מילות תוצאה

5

התאמה

 למתחילים:  לכן

 1.  

מילים מבולבלות

משפטי תוצאה –לכן (4 תרגילים)

 1.  

רב ברירה

למתקדמים: בעקבות, כתוצאה מכך, עקב

 1.  

התאמה

מילות תוצאה למתקדמים (4 תרגילים)

 1.  

רב ברירה

מה עושים ביום שישי? סיפור - רצף

 1.  

רב ברירה

ממשפט סיבה למשפט תוצאה

 1.  

השלמה –תיבה נפתחת

היה בעיתון...

 1.  

 

מילות ויתור

5

התאמה

התאמת חלקי משפט –
אף על פי ש, אף על פי כן, על אף, למרות ה

 1.  

רב ברירה

השלמת מילת ויתור במשפט
אף על פי ש, אף על פי כן, על אף, אף ש, למרות ה, למרות זאת, אם כי, בכל זאת, גם אם

 1.  

השלמה –תיבה נפתחת

השלמת מילות ויתור במשפט
כנ"ל

 1.  

השלמה –תיבה נפתחת

השלמת מילות ויתור בטקסט
כנ"ל

 1.  

 

 

 

הערה:

הצירוף למרות ש.. שכיח בדיבור  ובכתב.     לפרטים...

מילות ויתור :

למרות ה.., למרות ש...

 

התאמה

התאמת חלקי משפט 1

1

התאמה

התאמת חלקי משפט 2

2

השלמה

השלמת משפטים

3

השלמה נפתחת

השלמת מילת ויתור במשפט:

למרות, למרות ש, למרות זאת, על אף, אף על פי ש,

 

4

 

חזרה