תרגילים עפ"י תוכנית הלימודים לעולי אתיופיה – מעגל א'

 

הפועל בהווה + שם הפועל

 

 

 

 

הנושא

מס' ת"ג

סוג הת"ג

בא-גר-נח

4

קלוז זו"נ, ז + שה"פ, התאמה ז + שה"פ גם בכתב ו מנוקד

בא

12

התאמה(3)*,התאמת משפט(3)*,השלמה זו"נ (+ת"נ)* וכל הגופים , גם בכתב ו מנוקד

גר

9

התאמה(3)*,התאמת משפט(3)*,השלמה זו"נ (+ת"נ)* וכל הגופים , גם בכתב ו מנוקד

נח

4

התאמה (2)* ,התאמת משפט(2)*

אוכל-שותה

3

השלמה וטקסט +רב ברירה מקושרים. טקסט גם בכתב

כותב

1

התאמה מנוקד

קורא

2

השלמה (+ת"נ)*

לומד

1

התאמה

הולך

1

רב ברירה (זכר בלבד)

שואל-עובד-עומד

1

רב ברירה בכתב

שואל

4

השלמה והתאמה(2)* גם בכתב

עובד

4

השלמה ,התאמה(2)* גם בכתב

עומד

4

השלמה והתאמה(2)* גם בכתב

מדבר

4

התאמה ,רב ברירה ותשובה קצרה

מתקשר

3

השלמה "טלפון זה טוב" (+ת"נ)* והתאמה

כואב

12

התאמה והשלמה בדפוס ובכתב + אינדקס

נולד

4

השלמה מקושרים

עושה

2

השלמה מקושרים(+ת"נ)*

פעלי גזרת ל"י

6

2 התאמת משפטים והשלמה (4)

 

פעלים מעורב

16

3 התאמה – 2 בכתב, 5 השלמה- גופים בנפרד ומשולב X 2(מחסן מילים ות"נ) *, רב ברירה ותשובה קצרה (עם שם הפועל)

 

שם הפועל

18

השלמה ורב ברירה מקושרים (+ת"נ)*

מדרש תמונה

19

רב ברירה והשלמה

 

הבנת הנקרא

3

רב ברירה

 

תוכן התרגילים מרוכז בגירסת word

 

 

חזרה

 

 

 

 

*הסברים:

 

ת"נ = תיבה נפתחת של תשובות, אפשרות השלמה ללא הקלדה

התאמה(2) = 2 גרסאות לתרגיל התאמה: גרירה + תיבה נפתחת של תשובות

 

הקישור הוא  אל הקובץ הראשון בסידרת קבצים עם דפדוף בעזרת חץ/הבא, או אל אינדקס ובו קישורים לכל הקבצים