מדרש  תמונה  -  הכנה למבחן אמצע בע"פ

 

נסיעות

מיון משפטי פועל נכונים

קלוז לפי התמונה

קלוז המרות גופים

 

בכיתה (1)

מיון משפטים- מה יש בכיתה

רב ברירה – נכון / לא נכון

רב ברירה – נכון / לא נכון עם טקסט

מיון משפטי פועל נכונים

מיון משפטי פועל נכונים  עם טקסט

 

בכיתה (2)

התאמת פעלים - ז/נ

רב ברירה - שאלות

התאמה - כמה יש?

השלמה-על יד, בין, בצד, לפני, אחרי

השלמה-על יד, בין, בצד, לפני, אחרי, קדימה

 

בחנות נעליים

מיון משפטים – מה יש בחנות

מיון משפטי פועל נכונים

קלוז בחנות הנעליים

 

קניות

מיון משפטים – מה יש בסופרמרקט

מיון משפטי פועל נכונים

קלוז בסופרמרקט

 

 

 

 

חזרה לאינדקס כללי