תרגילים לפעלי גזרת ל"י  זמן הווה ושם הפועל:

עושה  קונה  עולה  עונה  שותה  רוצה

 

 

התאמת חצאי משפטים 1   בזכר

    

 

התאמת חצאי משפטים 2   בכל הגופים

 

 

קלוז המרת כל פועל מזכר לכל הגופים

 

קלוז המרת כל פועל מזכר לגוף אחר

 

קלוז השלמת הפעלים בכל הגופים עם מחסן מילים

 

קלוז השלמת הפעלים בכה"ג

 

קלוז משם הפועל להווה בכה"ג

 

 

 

קלוז שם הפועל

 

קלוז שם הפועל עם תיבה נפתחת

 

 

חזרה לאינדקס כללי