תרגילי שם הפועל

תרגילי רוצה   + שם הפועל

השלמת רוצה בכל הגופים במשפטי רוצה + שם עצם   

 

 

השלמת שם פועל במשפטי רוצה + שם הפועל

 

השלמת רוצה בכל הגופים במשפטי רוצה + שם הפועל

 

רב ברירה: להשלים בגוף המתאים במשפטי רוצה + שם הפועל

 

טקסט +רב ברירה: להשלים צריך או רוצה בכה"ג

 

 

השלמת שם פועל במשפטי רוצה + שם הפועל תיבה נפתחת (לא מקושר לת"ג)

תרגילי צריך   + שם הפועל

השלמת נטיית צריך ושם פועל במשפטים

השלמת נטיית צריך במשפטים

סדרת תרגילי שם הפועל לפעלים:

ללמוד, לעבוד, ללכת, לשבת, לכתוב לבוא, לגור, לנוח, לדבר

השלמת נטיית הווה

השלמת שם פועל נתון במשפטי רוצה + שם הפועל

המרה מהווה  לשם פועל במשפטי רוצה + שם הפועל

המרה מהווה  לשם פועל במשפטי בבקשה + שם הפועל

המרה מהווה  לשם פועל במשפטי רוצה + שם הפועל

השלמת שם הפועל מסיפור

השלמת רוצה, צריך, יכול + ללמוד

סיפור + השלמת תשובות לרוצה, צריך, יכול + ללמוד

השלמת רוצה, צריך, יכול + שם הפועל

המרה מהווה  לשם פועל במשפטי רוצה, צריך, יכול + שם הפועל

 

חזרה לאינדקס כללי