מודיעין - 144

תרגיל השלמת מילים

השלימו את כל המילים החסרות.

לשירות המודיעין 144 אפשר להתקשר כאשר אנחנו מחפשים מספר טלפון של חבר או משרד או מפעל או בנק ועוד.
אם מספר הטלפון לא נמצא בספר הטלפונים-השיחה היא בלי כסף-בחינם.
אם מספר הטלפון נמצא בספר הטלפונים-השירות עולה כסף.
כאשר אדם פונה לשירות מודיעין 144 הוא צריך למסור את הפרטים של בעל הטלפון:
1.שם משפחה
2.שם פרטי
3.רחוב
4.יישוב(עיר,קיבוץ, מושב...)
למשל: אבבה אדיסו, רחוב הרצל 12 חצור.
השירות פועל גם ביום וגם בלילה-24 שעות ביממה.

כאשר אנחנו מחפשים של חבר או משרד או מפעל או בנק
-
אפשר להתקשר לשירות המודיעין למספר- .
אם מספר הטלפון בספר הטלפונים- השירות כסף.
אם מספר הטלפון בספר הטלפונים-השיחה היא כסף -בחינם.
השירות פועל גם ביום וגם בלילה- שעות ביממה.
כאשר פונים לשירות המודיעין 144 צריך למסור את שם והשם של האיש שאנחנו רוצים את מספר הטלפון שלו.
אנחנו צריכים גם למסור איפה הוא גר:את שם ואת שם .