זמן עתיד

 

דף הבית

 

פעל – ע"ו    פעל – אפעול    פעל – אפעל      פעל ל"ה/ ל"י

 

פיעל    הפעיל   התפעל

 

סיכום

 

 

 

מס' ת"ג

 

בניין פעל - אפעול

 

אני  

1-3

התאמה משה"פ   מעבר    מהווה

4-8

השלמה 3 זמנים:  לגמור   לסגור   לבדוק   לכתוב   לשטוף

 

אתה

9

התאמה משה"פ

 12- 10

השלמה 3 זמנים:  לגמור   לכתוב   למסור     

 

אתה - את

13

התאמה את-אתה

15 - 14

השלמה : טבלה   משפטים

 

את – אתה - אתם

16

השלמת טבלה

21 - 17

השלמת משפטי ציווי 3 הגופים -   לסגור   לשטוף   לשמור   לכתוב   לבדוק

 

הוא

22

התאמה שו"ת

23

השלמת טבלה

 

היא

24

התאמת משפטים

25

השלמת תשובה – המרה מהוא להיא

 

אנחנו

26

התאמה משה"פ

27

התאמה להשלמת משפט

28

השלמת תשובה

 

הם

29

השלמה – המרה מהווה לעתיד

 

כל הגופים

30

התאמת גוף לנטייה

31

השלמת הפועל למסור

32

השלמת טבלה: נטיית הוא-היא-הם

33

השלמת מילות גוף בסיפור

34

השלמת נטיית הפועל בסיפור

37 - 35

טקסט: מחר יהיה מבחן – תרגילי המרה:

הם לאנחנו        אני לאתה     אתם לאת

 

 

 

 

 

 

תוכן התרגילים מרוכז בגירסת word

 

לדף הבית

 

 

הערות:

השם של הפועל מקשר לתרגיל הראשון בקבוצת התרגילים המקושרים.

ניתן גם לפתוח ישירות תרגיל כלשהו מתוך הקבוצה ולהמשיך ממנו קדימה.