כיוונים 1 :  איפה?  ב...    ///     לאן?  ...ָה

בַּחוּץ  /  הַחוּצָה
הסתכלתי         עמדתי     קראתי לו לבוא         נחתי

הייתי         עישנתי         יצאתי         חזרתי         ישבתי


בִּפנִים  / פּנִימָה
חיכִּיתי         ישבתי         נכנסתי                   הסתכלתי

נשארתי         מיהַרתי         ביקרתי         שמתי את זה


בַּבַּיִת  /  הַבַּיתָה
הלכתי         נשארתי                ישנתי         עליתי               התקשרתי

ביקרתי         התגעגעתי         למדתי         נחתי         הזמנתי אותה