התקופה הגיאומטרית

 

משוב

     

ציור כדים

 

הפעילויות המקושרות לדף זה ערוכות על פי רצף היסטורי ולכן חשוב לעבוד עליהן לפי הסדר המופיע כאן ומסומן על ידי החיצים.

 

מאפייני סגנון

     

התקופה הקלאסית

 

ניתוח ציורי כדים